Annals
of Warsaw University
of Life Sciences - SGGW

Land Reclamation
No 48 (1)
2016

Adres redakcji      Powrót     Strona główna SGGW     E-mail
Contents


KARINA NIED¬WIEDZKA, KAZIMIERZ GARBULEWSKI, MARZENA LENDO-SIWICKA: Prediction of free field heave using CW and CH indices

CZESŁAW PRZYBYŁA, DARIUSZ KAYZER, RADOSŁAW GULCZYŃSKI: The water needs of urban green areas

TYMOTEUSZ ZYDROŃ, ANNA BUCAŁA, PIOTR DEMCZUK, ANDRZEJ GRUCHOT: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians) – preliminary results

KAROLINA KO¦, EUGENIUSZ ZAWISZA: Landfill liners from dam reservoir sediments


WOJCIECH SAS, ANDRZEJ GŁUCHOWSKI, EMIL SOBÓL, JACEK BˇKOWSKI, ALOJZY SZYMAŃSKI: Analysis of the multistage cyclic loading test on resilient modulus value parameters of soils

KRZYSZTOF BARTOSZEK, ALICJA WĘGRZYN: The occurrence of hot weather in the Lublin-Felin and Czesławice in relation to atmospheric circulation (1966–2010)

GABRIELA RUTKOWSKA, KRZYSZTOF WI¦NIEWSKI, MAREK CHALECKI, MIROSŁAWA GÓRECKA, KAMIL MIŁOSEK: Influence of fly-ashes on properties of ordinary concretes

Copyright by Warsaw Uniwersity of Life Sciences Press, Warsaw 2015